För att hitta kommuner till MULTIPLY:s nätverk kommer projektparterna att organisera sex nationella urvalsprocesser och välja ut totalt 18 föregångarkommuner, som redan har en stadsdel med integrerade energieffektiva lösningar, och 24 följarkommuner, som har ambitionen att genomföra liknande lösningar i någon stadsdel eller mindre ort.

Urvalsprocessen är öppen för alla intresserade kommuner, oavsett storlek, plats och specifika mål. Vad som ska förena dem är viljan och ambitionen att bana väg för den europeiska energiomställningen genom att ge lokala exempel. Här kan du hitta mer information https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/hallbart-samhallsbyggande/europeiskt-natverk-for-stadsdelar-bidrar-till-klimatomstallningen.html

Vem kan bli en föregångarkommun? Se här

Vem kan bli en nätverkskommun? Se här

Vad kommer vi bedöma?

Hos föregångarkommuner förväntar vi oss en omfattande strategi för stadsplanering samt stadsdelar eller områden som är föredömen och uppfyller bästa praxis inom området klimatomställning genom integrerad stadsplanering. Därför kommer vi att bedöma:

  • spjutspetsteknik i den aktuella kommunen/stadsdelen/området
  • genomförda åtgärder inom hållbar mobilitet, energi och planering av markanvändning
  • vilja och förutsättningar att engagera sig i MULTIPLY-nätverket och engagera relevant personal för nätverksaktiviteterna

Från nätverkskommunerna förväntar vi oss främst vilja och ambition att utvecklas på ett integrerat, hållbart sätt och dra nytta av nätverksutbytet med föregångarkommunerna. Därför kommer vi att bedöma:

  • motivation att delta i projektet MULTIPLY
  • en tydlig idé om vad de skulle vilja lära sig av föregångarkommunerna samt vilka resultat de vill nå
  • teknikplaner i kommunen eller dess stadsdel/område som skulle omfattas av planen för klimatomställning
  • genomförda projekt inom hållbar energi, mobilitet och markanvändning samt initiativ som visar stadens engagemang för klimatomställning
  • viljan att engagera sig i MULTIPLY-nätverket och engagera relevant personal för aktiviteterna