Projekt MULTIPLY zaangażował władze publiczne w dedykowany program wymiany wiedzy i doświadczeń. Jego celem było zwiększenie zastosowania zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju miast i ich poszczególnych dzielnic, a w efekcie zapewnienie bardziej efektywnego planowania, finansowania i wdrażania transformacji energetycznej, a także komunikowania się w tym obszarze. Rezultaty tej wymiany są bardzo pouczające i mogą być przydatne dla miast z całej Europy. Wiedza i rozwiązania wypracowane w ramach projektu mogą służyć jako punkt odniesienia i źródło inspiracji do przyjęcia multidyscyplinarnego podejścia w planowaniu miejskim dla zapewnienia niskoemisyjnej przyszłości UE. Dzięki tym europejskim wytycznym spostrzeżenia z realizacji projektu są dostępne dla wszystkich, także tych, którzy w nim nie uczestniczyli. Ich celem jest zainspirowanie i zaktywizowanie europejskich miast do wdrażania rozwiązań z zakresu zintegrowanej urbanistyki na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Ważne międzysektorowe rozwiązania, podejścia i cele zostały usystematyzowane tematycznie i poparte przykładami najlepszych praktyk. Aby je poznać, wystarczy kliknąć na interesujące Cię zagadnienie.

city basic

EFEKTYWNOŚĆ

Jak zmniejszyć zużycie energii przez mieszkańców miasta/dzielnicy?

Czy środki redukcji zużycia energii można połączyć ze środkami adaptacji do zmiany klimatu?

Jak miasto może monitorować postęp działań na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Jak zachęcić właścicieli domów do inwestycji w ich modernizację?

MOBILNOŚĆ

W jaki sposób przesunięcie modalne w kierunku ograniczania zindywidualizowanego ruchu samochodowego może poprawić jakość życia w danej okolicy?

Czy nowe systemy mobilności można zintegrować z istniejącym transportem publicznym?

Jakie korzyści dla systemu energetycznego mogą wyniknąć z rozwoju elektromobilności?

ZINTEGROWANE PLANOWANIE

Czy miasto/dzielnica może zapewnić stabilne dostawy energii odnawialnej?

W jaki sposób miasto może zapewnić poparcie mieszkańców dla transformacji energetycznej i wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań?

Jak usprawnić komunikację i współpracę między różnymi wydziałami urzędu miasta?

ENERGIA - PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

Czy miasto/dzielnica może zapewnić stabilne dostawy energii odnawialnej?

Jak system energetyczny może adaptować się do zdecentralizowanej produkcji energii?

W jaki sposób zwiększenie produkcji energii z OZE w mieście/dzielnicy może zwiększyć komfort życia mieszkańców?