A MULTIPLY projekt abból a meggyőződésből fakad, hogy a sikeres energetikai átállás akor érhető el, ha konkrét intézkedések valósulnak meg helyi szinten. Csak a fenntartható közlekedés, az energia és a területhasználat tervezésének elemeit ötvöző integrált településfejlesztéssel érhető el az adott terület teljes energiamegtakarítási potenciálja, úgy, hogy a település ugyanakkor kellemessé és élhetőveé is válik.

Mit értünk településfejesztés és integrált településfejlesztés alatt?

A településfejlesztés szabja meg a hosszútávú energiafogyasztási szokásokat meghatározó előfeltételeket. Az integrált településfejlesztés egy olyan modern tervezési megközelítés, amely figyelmebe veszi a települések komplex jellegét és a fenntartható, alkalmazkodó települések létrehozásának szükségességét. Az integrált településfejlesztés megvalósítása nagyban függ a társadalmak gazdasági-társadalmi viszonyaitól, jogi kereteitől, technológiáitól és szakmai-, oktatási lehetőségeitől, amelyek országonként eltérőek (Milojevic, Brankica, 2018, Integrált várostervezés elméletben és gyakorlatban). A gyakorlatban az integrált településfejlesztési koncepciók összetettek, és összehangban kell lenniük a helyi viszonyokkal.

Miért integrált településfejlesztés?

A komplex kihívások rendszerszintű megoldásokat igényelnek, amelyek figyelembe veszik az ágazatközi következményeket és előnyöket. Az energia következetes és racionális felhasználásának jelenlegi és jövőbeni követelményeinek teljesítése érdekében a kulcsfontosságú területeken, például városi mobilitást, energiaellátást és hatékony energiafogyasztást, valamint a rendelkezésre álló tér kiegyensúlyozott használatát és közös kezelését és fejlesztését kell megoldani, a közös energiacélra összpontosítva. Az ágazatközi integrált tervezés célja olyan települések és körzetek fejlesztése, amelyekben energetikai rendszerekkel, földhasználati tervezéssel és mobilitási rendszerekkel kapcsolatos intézkedések egyidejűleg szerepelnek egy holisztikus koncepcióban, azzal a céllal, hogy a tervezési folyamat alapjául az energiahatékonyság növelése szolgál. Ezen túlmenően az érdekeltek széles köre aktivizálódik az átfogó megoldások kidolgozásában és erős támogatást nyújt a településfejlesztési projektek megvalósításában.

Melyek az integrált településfejlesztés kulcselemei?

Az integrált településfejlesztés alapelemei:

  • A települések épületállománya - az energiatakarékossági lehetőségek kiaknázása felújítások és építési szabványok révén.
  • Helyi energiarendszerek - a településrészről szóló koncepcióba integrálva, a kihasználatlan hatékonysági potenciál kihasználása érdekében. A városi területek áram- és hőellátása optimalizálható az energiaforrás (megújuló energia), az elosztóhálózatok hatékonysága és az energiafogyasztás javításával. A decentralizált energiarendszerek létrehozása során fontolóra kell venni a hőt és az energiamegtakarítást.
  • A területtervezés közvetlenül befolyásolja a lakosság energiaigényét a mobilitás terén. Meghatározza, hogy a lakosság hogyan mozog a településen belül. A településrészek, kerületek vegyes használatú tervezése javítja a lakosság számára a kulcsfontosságú létesítményekhez való hozzáférést, és csökkenti az egyéni motorizált mobilitás szükségességét. A jobb intermodalitás és a jó tömegközlekedési szolgáltatások csökkentik a gépjárműforgalmat, a torlódásokat és a légszennyezést. Az elektromos mobilitás infrastruktúrája kulcsfontosságú tényező a fenntarthatóbb mobilitási módok kialakításának. Mindehhez szükséges az innovatív áruszállítási rendszerek, és az intelligens forgalmi és városi fejlesztési tervek kialakítása és kombinálása. Ezért a területttervezést és a mobilitási fejlesztéseket mindig egyidejűleg kell kezelni.

Amint a fentiekből látszik, az urbanisztika párban jár az energiamegtakarítással. Ez hatással van a közegészségügyre, a megfizethető lakásokra, és építi az értékes társadalmat és gazdaságot, és hozzájárul a fenntarthatóbb életminőséghez a városi területeken. Mint urbanista, Peter Calthorpe azt állítja: „Minél átfogóbban a rendszerek, annál fenntarthatóbbak.”