EU-s szintű események

Az európai rendezvény a dekarbonizációt, energiahatékonyságot, fenntartható mobilitást, megújuló erőforrások használatát, és a nyilvánosság bevonását célzó jó gyakorlatokra fókuszált. Az első európai konferenciát a Legambiente szervezte online, április 16-án, az Európai Bizottság által finanszírozott Horizon2020 Multiply projekt keretében. A projekt fő célja jó gyakorlatok megosztása volt a dekarbonizáció, a megújuló erőforrások, az energiahatékonyság, a fenntartható mobilitás és a nyilvánosság bevonásának területén.

A projekt keretében a holland Generation.Energy és a PosadMaxwan tervezői irodák szerveztek szakértői workshopokat, melyek célja az integrált várostervezéssel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt az összes elkötelezett és példamutató településsel. A fejlesztési területükön előforduló aktuális nehézségek megoldásában is segítették a városok szakértőit. Mindkét szervezet komoly tapasztalatokkal rendelkezik a területen, számos regionális, helyi és körzeti szintű projektben támogatják a fenntarthatóságot az integrált tervezés segítségével. Hasznos információkkal segítik hozzá a résztvevő településeket a problémák különböző nézőpontból történő elemzéséhez, lehetséges megoldások megtalálásához, és a projekt elindításához szükséges érintetti kör meghatározásához.

A konzorcium tagjai rendszeresen találkoznak, hogy megvitassák a projekt eseményeit, a jövőbeni feladatokat, a fontosabb kihívásokkal kapcsolatos tapasztalatokat, azok megoldási lehetőségeit, és emelett beszámolnak egymásnak sikereikről is.

Eddig az alábbi találkozók kerültek megrendezésre:

  • Az első találkozó Radolfzellben (2019. 01. 24-25.): a résztvevők lehetőséget kaptak egymás megismerésére, és annak megvitatására, hogyan segíthetik az integrált várostervezés térnyerését európa szerte az önkormányzati szférában. Előkerült a projektben való részvétel pályázatának kérdésköre, és tárgyaltak arról is, hogy miként vonhatnának be minél több potenciálisan érdekelődő várost a programba.

  • A második találkozót Krakkóban tartották (2019. 09. 30.-10. 01.): a résztvevők beszámoltak a hazai pályázatok eredményeiről, és megkezdték az egymástól tanulási terv kialakítását, hogy ezzel biztosítsák a résztvevő önkormányzatok közötti hatékony, érdekes és interaktív tapasztalatcserét. Ezen felül, egy workshopban dolgozták fel a projekt-disszemináció és hasznosítás kérdéseit. A partnerek megvitatták, hogy melyek azok a jövőbeni eredmények és produktumok, melyek kommunikálása kiemelten fontos a különböző célcsoportok felé.

  • A harmadik, online megrendezett találkozó (2020. 03. 13.): mivel a krakkói találkozót követően nagyot fordult a világ, a partnereknek a festői Graz helyett virtuálisan kellett találkozniuk. A konzorcium a nehézségek ellenére is hatékony tapasztalatcserét valósított meg a nemzeti egymástól tanulási tervekről, a településekkel folytatott első találkozó workshopjainak tanulságairól, és az elkötelezett településeken kidolgozott energiatervekről. Részt vettek egy technikai tervezésre vonatkozó minta-workshopon is, melyet a PoadMaxwan és a GE tapasztalt holland szakemberei vezettek.

  • A negyedik, online találkozó (2020. 10. 14-15.): a partnerek egyre több tapasztalatra tettek szert az online tudáscsere és online workshopok eszközeinek és lehetőségeinek terén. Ötleteket gyűjtöttek annak érdekében, hogy minél több önkormányzattal, hatékonyan ismertessék meg a nemzeti és európai szintű irányelveket és a MULTIPLY felületén található információ-csomagokat; hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az egymástól tanulási folyamatokból; hogy hatékonyan támogathassák a városokat energiaterveik kialakításában; és hogy a tapasztalatcserét érdemben elősegítő eszközöket hozzanak létre ezekben a nehéz időkben.

  • Az ötödik online találkozó (2021. 05. 21.) a partnerek és az önkormányzatok egymástól tanulási folyamattal kapcsolatos tapasztalatainak elemzését célozta. Áttekintették a nemzeti és európai integrált várostervezési irányelvek jelen állapotát, és a legpéldamutatóbb helyi energiaterveket is. A konzorcium egy európai konferencia előkészítésébe is belekezdett, amely reményeik szerint végre lehetőséget adna a partnerek és az önkormányzatok képviselőinek személyes találkozására.