Evenemang på EU-nivå

Within the project the Dutch design offices Generation.Energy and PosadMaxwan hosted expert workshops to share their experiences on integrated urban planning with all committed- and forerunner cities, as well as to support their represenatatives with solving most pending challenges with further development of the specific city districts or areas. Both organisations have large experience in the topic, as they encourage sustainability through integrated planning in many of their projects implemented on the regional, local and district level, thus they could share useful inputs allowing participating cities to look at their problems from different angles, think of possible solutions and of who to involve in their implementation.

I slutet av januari 2019 träffades MULTIPLY-konsortiet för första gången för att lära känna varandra och diskutera hur man kan stödja stadsplanering för klimatanpassning i europeiska kommuner. Mycket av diskussionerna berörde viktiga projektaktiviteter, viktigast av allt hur valet av föregångare och följare till nätverket ska genomföras. Vi filade på definitionen för föregångar- och nätverkskommuner samt arbetade vidare på kriterier och indikatorer. Vi diskuterade även hur vi ska organisera urvalsprocessen för att nå största möjliga grupp av intresserade kommuner.