Vi har nu lanserat en urvalsprocess för föregångar- och nätverkskommuner som vill delta i och dra nytta av vårt nätverk för kommuner kring integrerad klimatomställning för stadsdelar. Föregångarkommuner är de som redan har viss erfarenhet av klimatomställning med integrerad stadsplanering på stadsdelsnivå och som vill dela med sig av sina innovativa lösningar till andra europeiska städer och kommuner. Nätverkskommuner är de som ännu inte än har erfarenhet men vill utveckla sig genom att integrera hållbar mobilitet, energi och fysisk planering. Alla kommer kunna dra nytta av detta utbyte genom att få kunskap om hur framtida åtgärder kan implementeras lokalt, men också för att hitta långsiktiga visioner för stadsutveckling. Om ni är intresserade att delta i MULTIPLY-nätverket, antingen som föregångare eller som nätverkare, så hittar ni mer information här (https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/hallbart-samhallsbyggande/europeiskt-natverk-for-stadsdelar-bidrar-till-klimatomstallningen.html).

I slutet av januari 2019 träffades MULTIPLY-konsortiet för första gången för att lära känna varandra och diskutera hur man kan stödja klimatomställning via integrerad stadsplanering i europeiska kommuner. Mycket av diskussionerna berörde den första viktiga projektaktiviteten, att skapa ett nätverk av föregångarkommuner och nätverkskommuner. Vi filade på definitionen för föregångar- och nätverkskommuner samt arbetade vidare på kriterier och indikatorer. Vi diskuterade även hur vi ska organisera projektet för att nå största möjliga grupp av intresserade kommuner.

1 december 2018 startade officiellt MULTIPLY med målet att uppmuntra kommuner att vara med i ett nätverk för att arbeta med klimatomställning genom integrerad stadsplanering på stadsdelsnivå.

Under de kommande månaderna planerar vi att organisera en urvalsprocess för föregångar- och nätverkskommuner. Nätverkskommunerna ska få lära sig mer om hur man genomför klimatomställning genom integrerade lösningar för mobilitet, energi och markanvändning, vilket bidrar till att utnyttja hela stadsdelens energibesparingspotential samtidigt som man får en god livsmiljö. Som ett resultat av nätverksutbytet kommer nätverkskommunerna att utveckla planer för energieffektivisering och klimatomställning av en stadsdel i sin kommun. Erfarenheterna från MULTIPLY kommer även att sprida sig i större utsträckning (bland annat i form av en europeisk guidebok om klimatomställning genom integrerad stadsplanering) för att uppmuntra andra kommuner i EU att följa efter och vidta åtgärder.