multiply kommunnätverkGenom att skriva upp dig på den här kontaktlistan kommer du vid årsskiftet att få mer information om hur ni som kommun eller stad har möjlighet att arbeta mer integrerat med energieffektivitet, mobilitet och markanvändning.

Ni kommer att få möjlighet att anmäla er till kommunnätverket där man bland annat får ett startpaket för arbetet med energiplaner på stadsdelsnivå. Det innefattar arbetsmetoder, hur man organiserar sig, viktiga roller, mall för energiplan och beräkningar av utsläpp av koldioxidekvivalenter på stadsdelsnivå. Du kan självklart när som helst avregistrera dig från listan.

Genom att skriva upp dig på listan godkänner du att IVL Svenska Miljöinstitutet:

  • sparar ditt förnamn, efternamn och organisation i nätverkslistan
  • skickar dig information till dig kopplat till projektet Multiply såsom inbjudningar till seminarier, kunskapsmaterial, råd etc.

Registrera ditt intresse här

Här kan du läsa mer om projektet: www.citiesmultiply.eu/sv/about-multiply

Multiply webinar miro vasteras

Multiply Sverige arbetar vidare med digitala möten. Till de workshoppar som hölls i juni hade varje stad formulerat en utmaning som de fick hjälp att hitta lösningar på, delvis med hjälp av en europeisk partner, delvis av varandra.

Den holländska konsultbyrån Posad Maxwan med dotterbolaget Generation Energy (PMGE) arbetar med hållbar stadsutveckling. De deltog vid två workshoppar med städerna i Multiplys svenska nätverk (tre städer per träff) och projektledningen från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det är väldigt roligt att Europa kommer in i Multiply Sverige genom detta samarbete, säger Aurora Øvereng på IVL.

Multiply webinar aurora overengThe show must go on - detta gäller också projektet Multiply där syftet är att öka det nationella samarbetet för integrerad planering av energi, mobilitet och markanvändning. Om det inte går att träffas i verkligheten? Digitalt går fint.

I mars skulle IVL Svenska Miljöinstitutet och värdstaden Örebro ordna den första workshoppen med det svenska nätverket inom Multiply, där sju kommuner ingår. Men på grund av covid-19 kunde ingen av deltagarna resa till Örebro.

- I stället för att skjuta upp evenemanget bestämde vi att köra online. Vi justerade snabbt schemat för workshoppen och informerade kommunerna. De var nöjda med att vi valde att gå vidare som planerat och tyckte det skulle bli spännande med en digital workshop, säger Aurora Øvereng på IVL, som arbetar med projektet.

Tamarinden FOJAB visionsbild

Örebro, Umeå och Botkyrka har valts ut som föregångare när det gäller att jobba med stadsplanering som minskar påverkan på klimatet. Nu ska de dela sina erfarenheter med fyra andra kommuner i Sverige och inom Multiplys nätverk i Europa.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder det svenska arbetet i EU-projektet Multiply, som bildar ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike.

– Syftet med projektet är att stimulera kommuner att ta en mer aktiv roll i klimatomställningen. Det handlar om hur man vid planering eller ombyggnad av stadsdelar kombinerar frågor om hur marken används, vilka energilösningar som är mest effektiva och hur man förflyttar människor och varor – allt i syfte att minska klimatpåverkan. En annan aspekt är hur man involverar kommunens invånare i processen, säger Jeanette Green på IVL, som är projektledare för Multiply. 

Bild: Visionsbild över den planerade stadsdelen Tamarinden i Örebro. Illustration: FOJAB

Vi har nu lanserat en urvalsprocess för föregångar- och nätverkskommuner som vill delta i och dra nytta av vårt nätverk för kommuner kring integrerad klimatomställning för stadsdelar. Föregångarkommuner är de som redan har viss erfarenhet av klimatomställning med integrerad stadsplanering på stadsdelsnivå och som vill dela med sig av sina innovativa lösningar till andra europeiska städer och kommuner. Nätverkskommuner är de som ännu inte än har erfarenhet men vill utveckla sig genom att integrera hållbar mobilitet, energi och fysisk planering. Alla kommer kunna dra nytta av detta utbyte genom att få kunskap om hur framtida åtgärder kan implementeras lokalt, men också för att hitta långsiktiga visioner för stadsutveckling. Om ni är intresserade att delta i MULTIPLY-nätverket, antingen som föregångare eller som nätverkare, så hittar ni mer information här (https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/hallbart-samhallsbyggande/europeiskt-natverk-for-stadsdelar-bidrar-till-klimatomstallningen.html).

I slutet av januari 2019 träffades MULTIPLY-konsortiet för första gången för att lära känna varandra och diskutera hur man kan stödja klimatomställning via integrerad stadsplanering i europeiska kommuner. Mycket av diskussionerna berörde den första viktiga projektaktiviteten, att skapa ett nätverk av föregångarkommuner och nätverkskommuner. Vi filade på definitionen för föregångar- och nätverkskommuner samt arbetade vidare på kriterier och indikatorer. Vi diskuterade även hur vi ska organisera projektet för att nå största möjliga grupp av intresserade kommuner.

1 december 2018 startade officiellt MULTIPLY med målet att uppmuntra kommuner att vara med i ett nätverk för att arbeta med klimatomställning genom integrerad stadsplanering på stadsdelsnivå.

Under de kommande månaderna planerar vi att organisera en urvalsprocess för föregångar- och nätverkskommuner. Nätverkskommunerna ska få lära sig mer om hur man genomför klimatomställning genom integrerade lösningar för mobilitet, energi och markanvändning, vilket bidrar till att utnyttja hela stadsdelens energibesparingspotential samtidigt som man får en god livsmiljö. Som ett resultat av nätverksutbytet kommer nätverkskommunerna att utveckla planer för energieffektivisering och klimatomställning av en stadsdel i sin kommun. Erfarenheterna från MULTIPLY kommer även att sprida sig i större utsträckning (bland annat i form av en europeisk guidebok om klimatomställning genom integrerad stadsplanering) för att uppmuntra andra kommuner i EU att följa efter och vidta åtgärder.