I slutet av januari 2019 träffades MULTIPLY-konsortiet för första gången för att lära känna varandra och diskutera hur man kan stödja klimatomställning via integrerad stadsplanering i europeiska kommuner. Mycket av diskussionerna berörde den första viktiga projektaktiviteten, att skapa ett nätverk av föregångarkommuner och nätverkskommuner. Vi filade på definitionen för föregångar- och nätverkskommuner samt arbetade vidare på kriterier och indikatorer. Vi diskuterade även hur vi ska organisera projektet för att nå största möjliga grupp av intresserade kommuner.