I vårt MULTIPLY-bibliotek hittar du intressanta dokument och länkar från projektparterna. Dokumenten inkluderar:

  • Dokument från arbetsområdet som sprider kunskap och god praxis kring stadsplanering för klimatomställning
  • Kommunikationsdokument som ökar medvetenheten om projektet och dess aktiviteter
  • Länkar till andra intressanta projekt och initiativ

Trevlig läsning!