Inom projektet har vi planerat in många intressanta evenemang som ger en unik möjlighet att lära sig mer om stadsplanering för klimatomställning på stadsdelsnivå. Detta ger ett utbyte och nätverk med europeiska kommuner som strävar efter att utvecklas på ett hållbart och klimatvänligt sätt. Evenemangen ger dig inte bara chansen att lyssna på inspirerande presentationer utan också att diskutera dina erfarenheter, idéer och planer med andra europeiska kommuner som arbetar aktivt med hållbar mobilitet, energi och fysisk planering.

De större händelserna som planeras under MULTIPLY:s projekttid är följande:

  • Möten för projektpartner, då parterna utbyter erfarenheter från projektaktiviteterna i sina länder och planerar ytterligare gemensamma aktiviteter
  • Nationella prisceremonier för föregångare och hedersprismottagare
  • Varje föregångskommun kommer ha möjligheten att virtuellt visa sina områden med hjälp av digitala verktyg
  • Riktade workshops för nyckelaktörer inom kommunal planering
  • Europeisk konferens
  • Temainriktade workshops

Mer information om redan organiserade och planerade evenemang finns i avsnittet Evenemang på hemsidan.