Vilka är nätverkskommuner?

Nätverkskommuner är de som har ambition och potential att genomföra nya, integrerade projekt som stöder energieffektivitet på kommunal eller stadsdelsnivå. De har redan en klar vision om hur de vill utvecklas på lång sikt men behöver bättre kapacitet att planera och genomföra åtgärder för klimatomställning genom integrerad stadsplanering

Vad förväntar vi oss av följarkommuner?

  • Att engagera sig i nätverket och lära av föregångarkommunerna hur man tillämpar integrerad stadsplanering i praktiken
  • Att utveckla en övergripande plan för energieffektiv utveckling av en stadsdel
  • Att dela med sig av egna erfarenheter och kunnande gällande projekt inom hållbar mobilitet, energi och markanvändning

 

Kalmar

Är nätverkskommun och deltagare med den befintliga stadsdelen Kvarnholmen vilken är under utveckling. Kalmar är utvalda framförallt för deras arbete inom mobilitet och markanvändning.

 

Västerås

Är nätverkskommun och deltagare med stadsdelen Sätra som inte är byggd ännu. Kommunen och stadsdelen är utvalda på framförallt på grund av deras arbete med mark och energi.

Sätra Illustration
Visionsbild Sätra stadsdel. Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB

 

Lomma

Lomma deltar med stadsdelen Bjärreds vångar vilken vann deras arkitekttävling för framtidens Bjärred. Lomma och stadsdelen har valts ut framförallt för deras arbete med mark och energi.

lommaVisionsbild Bjärreds Vångar. Ägare: Arkitema

 

Borlänge

Borlänge deltar med Jakobsdalen vilken är en stadsdel som består av Jakobsgårdarna (flerfamiljshus) och Framtidsdalen (Science park samt företagsområde) och som kommer byggas ut ytterligare med framförallt bostäder. Borlänge har valts ut framförallt på grund av deras arbete med mark och energi.