Vilka är nätverkskommuner?

Nätverkskommuner är de som har ambition och potential att genomföra nya, integrerade projekt som stöder energieffektivitet på kommunal eller stadsdelsnivå. De har redan en klar vision om hur de vill utvecklas på lång sikt men behöver bättre kapacitet att planera och genomföra åtgärder för klimatomställning genom integrerad stadsplanering

Vad förväntar vi oss av följarkommuner?

  • Att engagera sig i nätverket och lära av föregångarkommunerna hur man tillämpar integrerad stadsplanering i praktiken
  • Att utveckla en övergripande plan för energieffektiv utveckling av en stadsdel
  • Att dela med sig av egna erfarenheter och kunnande gällande projekt inom hållbar mobilitet, energi och markanvändning