Betrokken steden zien de potentie van geïntegreerde ruimtelijke planning en hebben de ambitie dergelijke oplossingen toe te passen binnen de hun gemeente. Tijdens het peer-to-peer programma ontwikkelen de steden een plan voor de duurzame ontwikkeling van een deel van de gemeente.