Voorlopers zijn steden met ervaring in het testen en implementeren van geïntegreerde ruimtelijke oplossingen. Met geïntegreerd wordt bedoeld het combineren van: planning en regulering van duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam landgebruik.

De voorloper delen hun expertise en ervaringen en oplossingen door middel van workshops en lezingen met de betrokken steden.