Kim są miasta prekursorzy?

Miasta prekursorzy  to te, które już przetestowały i wdrożyły zintegrowane rozwiązania planistyczne, zarówno na poziomie miasta jak poszczególnych dzielnic, i mogą się podzielić interesującymi doświadczeniami i rezultatami.  Poprzez zintegrowane rozwiązania rozumiemy takie, które łączą w sobie elementy:

  • zrównoważonego planowania energetycznego (np. wdrażanie lokalnych regulacji wspierających efektywne energetycznie budownictwo i wykorzystanie OZE, realizacja kompleksowych programów modernizacji energetycznej budynków),
  • zrównoważonego zarządzania transportem i mobilnością transport (np. wdrażanie rozwiązań prowadzących do ograniczenia indywidualnego ruchu zmotoryzowanego, rozwój infrastruktury rowerowej)
  • zrównoważonego planowania przestrzennego (np. rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, zapewnienie łatwego / bliskiego dostępu do podstawowych dóbr i usług, niezbędnych do zabezpieczenia dziennych potrzeb)

i prowadzą do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej miasta i zapewnienie mieszkańcom przyjaznego miejsca do życia.

Jaka jest rola miast prekursorów?

  • Udział w programie wymiany wiedzy i doświadczeń i dzielenie się  nimi z miastami zaangażowanymi
  • Udział w planowanych warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu  
  • Pomoc w zebraniu wzorcowych rozwiązań, wytycznych i wskazówek z zakresu zintegrowanego planowania miejskiego, które  mogłyby zostać wykorzystane także przez inne miasta chcące wnieść swój wkład w transformację energetyczną Europy
  • Zaangażowanie się w wymianę także z innymi miastami  prekursorami w celu odniesienia wzajemnych korzyści i zwiększenia własnej wiedzy i kompetencji

Poznaj naszych prekursorów!

W projekt bezpośrednio zaangażowane są miasta z 7 europejskich krajów, które wymieniają się wiedzą i doświadczeniami oraz uczestniczą w dedykowanych szkoleniach i wizytach studyjnych. W Polsce miastami prekursorami są:

Poznaj lepiej nasze miasta prekursorów klikając na mapę i rozpocznij podróż po Europie zapoznając się z ich sylwetkami i dobrymi praktykami.