Projekt MULTIPLY jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą partnerzy z 7 europejskich krajów, posiadający duże doświadczenie w obszarze efektywności energetycznej i zrównoważonego planowania miejskiego. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w to, aby zapewnić bardziej zrównoważoną energetycznie przyszłość wszystkim obywatelom Europy, a projekt MULTIPLY powinien pomóc w osiągnięciu tego celu. Poniżej można znaleźć nasze dane kontaktowe. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące projektu i jego koncepcji - zapraszamy do kontaktu z nami

 

Deutsche Umwelthilfe e. V. (DE) – koordynator projektu

logo duDeutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) została założona w 1975 r. jako niezależna politycznie organizacja promująca ochronę środowiska, przyrody i konsumentów na szczeblu krajowym i europejskim. Organizacja opowiada się za zrównoważonym stylem życia i systemami gospodarczymi, które respektują wymogi środowiskowe. Praca wykonywana przez DUH wnosi istotny wkład w zapewnienie obecnemu i przyszłym pokoleniom szansy na prowadzenie satysfakcjonującego życia w nienaruszonym środowisku. Oddział DUH zajmujący się  ochroną środowiska w gminach wspiera nie tylko samorządy lokalne, ale także przedsiębiorstwa komunalne w ochronie klimatu i zachowaniu bioróżnorodności, m. in. poprzez organizację krajowych konkursów, kampanii, świadczenie usług doradczych i prowadzenie badań. Nasze kampanie na rzecz sprawiedliwości ekologicznej wspierają społeczne i ekologiczne myślenie oraz działanie na poziomie lokalnym.

Strona internetowa: www.duh.de/multiply

Kontakt: Rupert Wronski, kierownik projektu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PL)   

logo pnecStowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PNEC) jest organizacją pozarządową, która od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi i wspiera je w zarządzaniu energią, ochronie klimatu i adaptacji do zmiany klimatu. Stowarzyszenie promuje efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wdraża projekty wspierające zrównoważony rozwój energetyczny polskich gmin oraz organizuje konferencje, seminaria, warsztaty i podróże studyjne poświęcone zagadnieniom związanym z energią.

Strona internetowa: www.pnec.org.pl

Kontakt: Patrycja Płonka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Energiaklub (HU)

logo ene

Energiaklub to instytut, który został założony w 1990 roku. Do tej pory stał się wiodącą organizacją typu "think and do" w dziedzinie zrównoważonej energetyki, będąc jedyną organizacją pozarządową na Węgrzech, której praca koncentruje się wyłącznie na kwestiach energetycznych. Energiaklub prowadzi m.in. projekty badawcze, szkolenia, kampanie komunikacyjne oraz wspiera dziennikarzy dzieląc się informacjami i spostrzeżeniami. Instytut ściśle współpracuje z gminami przy różnych projektach i inicjatywach, takich jak np. przygotowanie SECAP (Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu).

Strona internetowa: www.energiaklub.hu

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Legambiente Associazione (IT)

logo legLegambiente jest włoską organizacją non-profit założoną w 1980 roku. Jest to najbardziej znane i rozpoznawalne w kraju stowarzyszenie zajmujące się ekologią, z dwiema siedzibami w Rzymie i Mediolanie, 20 regionalnymi biurami i ponad 600 lokalnymi grupami wolontariuszy. Legambiente jest organizacją pacyfistyczną i niezależną, nie związaną z żadną włoską partią ani instytucją. Jest wspierana przez ponad 115 000 członków, darczyńców oraz poprzez realizację projektów i przedsięwzięć, które są zgodne z zasadami organizacji. Legambiente działa na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, lobbując na rzecz zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz łagodzenia i adaptacji do zmiany klimatu, a także współpracując ze stowarzyszeniami konsumentów, firmami prywatnymi, związkami zawodowymi i decydentami w celu znalezienia wspólnej drogi do zrównoważonej gospodarki i stylu życia.

Strona internetowa: www.legambiente.it

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Climate Alliance Austria (AT)

logo caClimate Alliance jest największą w Europie siecią miast na rzecz ochrony klimatu, działającą w 25 krajach europejskich. Współpracujące z nią  społeczności lokalne, szkoły i przedsiębiorstwa budują też partnerstwo z organizacjami lokalnymi w Amazonii, których celem jest redukcja szkodliwych dla klimatu emisji i ochrona lasów deszczowych. Pracujący z ponad 900 gminami, ponad 700 firmami i 350 szkołami austriacki oddział jest jedną z największych krajowych organizacji Climate Alliance.

Strona internetowa: www.klimabuendnis.at

Kontakt: Friedrich Hofer, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Jaume Vidal, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IVL Swedish Environmental Research Institute ltd. (SE)

logo ivlIVL Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem (IVL) jest niezależną organizacją non-profit, której właścicielem jest fundacja założona wspólnie przez rząd szwedzki i szwedzki przemysł. IVL został założony w 1966 roku i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań problemów środowiskowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. IVL uczestniczy w ponad 30 projektach finansowanych ze środków UE (20 projektów 7PR), w tym projektach z obszaru rozwoju inteligentnych miast. Tu można wymienić projekty: "train the trainer" (Switch Asia-Europe Aid), Smart Build (FP7-EeB-Energy), PRINCIP (Fundusze Regionalne), ZEN - Zero Energy Neighbourhood (FP7), Transparency (IEE) oraz CITyFiED (FP7). Ponadto IVL opracował Szwedzkie Kryteria dla Budynków Niskoenergetycznych (Szwedzka Agencja Energetyczna), BREEAM Sweden (Szwedzka Rada Budownictwa Ekologicznego), został wyznaczony jako lider projektu w ramach krajowego programu budowania kompetencji (2004-2010) szwedzkiego sektora budowlanego w zakresie efektywności energetycznej i efektywnego wykorzystania zasobów (Krajowa Agencja ds. Planowania). IVL jest również zaangażowany w nordyckie programy dotyczące systemów energetycznych oraz w wiele różnych krajowych i międzynarodowych sieci, takich jak ENERO, WAITRO, SGBC, itp

Strona internetowa: www.ivl.se

Kontakt: Stina Stenquist, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PosadMaxwan (NL)

logo posadPosadMaxwan to zespół urbanistów, który wierzy w zdrowe, zrównoważone i inteligentne miasta. Coraz więcej ludzi przenosi się na tereny miejskie, podczas gdy miasta stają przed poważnymi wyzwaniami związanymi z klimatem, mobilnością, zdrowiem i integracją społeczną. Jest to złożona układanka, która wymaga nowych rozwiązań przestrzennych. W PosadMaxwan identyfikujemy istotne i pilne zadania oraz zadajemy istotne pytania. Pracujemy z klientami, którzy są otwarci na odkrywanie nowych ścieżek i ciekawi innowacyjnych, niekonwencjonalnych pomysłów na rozwój terenów miejskich. Pomagamy im pokazując, jak wygląda czyste, zdrowe miasto i co możemy zrobić już dziś, aby do tego celu dążyć. Osiągamy to poprzez badania, opracowanie strategii, projektowanie i wdrażanie. Nasz zespół specjalistów i ekspertów ds. planowania zagłębia się w problemy i wykorzystuje dostępne dane, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania sprawdzające się na różnych płaszczyznach. Pomagamy w lepszym zrozumieniu istniejących wyzwań i podejmowaniu decyzji w oparciu o tu i teraz.

Strona internetowa: www.posadmaxwan.nl

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Generation.Energy (NL)

logo GenerationEnergy

Generation.Energy to zespół projektantów, którzy łączą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze stawianiem czoła innym wyzwaniom współczesnego świata. Doradzamy w kwestiach przestrzennych implikacji transformacji energetycznej. Generation.Energy posiada rozwiniętą bazę danych GIS, obejmującą dane krajobrazowe i energetyczne, które wykorzystuje do opracowania i badania różnych scenariuszy, prowadzenia analiz, opracowania narzędzi i zwiększania zaangażowania społecznego.

Narzędzia bazujące na danych. Narzędzia te wykorzystujemy do naszych przestrzennych eksploracji i projektów, tworzenia modeli obliczeniowych, analiz geograficznych i tworzenia modeli GIS. Dają one możliwość dzielenia się informacjami z interesariuszami, analizowania możliwych wyborów oraz wyciągania wniosków. W naszych analizach możemy zejść na poziom lokalny, zebrać najważniejsze dane i szczegóły, a następnie wrócić na wyższy poziom, aby zyskać szerszy ogląd.

Planowanie przestrzenne i doradztwo. Generation.Energy pokazuje, gdzie jest miejsce na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Uwidoczniamy przestrzenne konsekwencje transformacji w kierunku OZE i pracujemy nad spójnymi logicznie scenariuszami. Zintegrowane podejście jest dla nas najważniejsze: jesteśmy strażnikami spójności z innymi przestrzennymi transformacjami i szukamy synergii pomiędzy różnymi poziomami i ścieżkami rozwoju.

Zaangażowanie społeczne. Kochamy obrazy. Obrazy tworzą wspólny język i sprawiają, że skomplikowane kwestie są zrozumiałe zarówno dla profesjonalistów, jak i zwykłych obywateli nie wykształconych lub pracujących w sektorze energii. Dzięki obrazom łączymy różnych interesariuszy, mieszkańców i przedstawicieli władz.

Strona internetowa: generation.energy

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.