Jednym z kluczowych elementów projektu MULTIPLY jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy zaangażowanymi w niego miastami.

Co to jest peer-to-peer learning i jakie są jego zalety?

Peer-to-peer learning polega na bezpośredniej komunikacji pomiędzy dwoma lub więcej osobami uczącymi się od siebie nawzajem. Taki rodzaj wymiany wiedzy jest korzystny dla obu stron, gdyż każda z nich zyskuje nowe informacje, spojrzenie na daną kwestię itd. Peer-to-peer learning jest też skutecznym środkiem budowania potencjału i doskonałości naukowej, a powstały w jego ramach zasób wiedzy jest silnym narzędziem rozwoju polityki opartej na dowodach.

W ramach projektu MULTIPLY w proces wymiany zaangażowane są miasta. Miasta prekursorzy, mające doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonej urbanistyki, dzielą się swoją wiedzą z innymi, często samemu przy okazji ucząc się nowych rzeczy. Komunikując się ze sobą, biorąc udział w spotkaniach, wizytach studyjnych itd. miasta wymieniają się informacjami, doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Korzyścią dla zaangażowanych miast jest podnoszenie kompetencji zainteresowanych pracowników, możliwość uczenia się na rzeczywistych przykładach i bezpośrednia wymiana doświadczeń. W ten sposób wszystkie strony mogą czerpać korzyści z dyskusji na temat wdrożonych i planowanych rozwiązań wspólnych problemów oraz wypracować nowe pomysły do realizacji.

Peer-to-peer learning w ramach projektu MULTIPLY 

W ramach projektu MULTIPLY w każdym z krajów partnerskich planowanych jest 6 krajowych spotkań peer-learningowych. Planowana jest też jedna międzynarodowa konferencja umożliwiająca jeszcze szerszą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

W wymianach krajowych uczestniczyć będą wszystkie miasta prekursorzy i miasta zaangażowane, a te będą się odbywać w:

 • miastach prekursorach – każde będzie gospodarzem dwóch spotkań
 • jednym z miast zaangażowanych – będzie ono gospodarzem jednego spotkania

Międzynarodowa konferencja pn. The Big European Exchange Conference  została zaplanowana w jednym z europejskich miast uczestniczących w projekcie pod koniec 2020 r., jednakże z uwagi na pandemię COVID-19 odbyła się w formule on-line. 

Tematyka spotkań

Spotkania adresowane są do trzech grup docelowych:

 • lokalnych decydentów, tj. przedstawicieli władz lokalnych odpowiadających za kształtowanie ogólnej strategii miasta i nadawanie kierunku działaniom podejmowanych przez poszczególne wydziały lokalnej administracji, którzy będą dyskutować m.in. na takie tematy jak:
  • korzyści płynące z międzysektorowej transformacji energetycznej,
  • komunikacja publiczna,
  • finansowanie transformacji energetycznej;
 • pracowników działów odpowiedzialnych za kwestie związane energią, transportem i planowaniem przestrzennym, którzy będą dyskutować m.in. na takie tematy jak:
  • zarządzanie energią, mobilnością i przestrzenią w mieście,
  • aspekty techniczne projektów z zakresu efektywności energetycznej,
  • międzysektorowa integracja działań,
  • monitorowanie rezultatów,
  • opracowanie i wdrażanie lokalnych planów energetycznych;
 • pracowników działów odpowiedzialnych za komunikację i promocję, którzy będą dyskutować m.in. na takie tematy jak:
  • strategie komunikacji i nowoczesne narzędzia komunikacji,
  • metody edukacji,
  • metody partycypacyjne.

Podczas ostatniego spotkania zaangażowane miasta podzielą się też doświadczeniami związanymi z pracami nad zintegrowanymi planami energetycznymi realizowanymi w ramach projektu.

Międzynarodowa konferencja pn. The Big European Exchange Conference  umożliwiła wymianę wiedzy na poziomie międzynarodowym, pozwalając przedstawicielom miast ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie spotkać się i podzielić swoimi innowacyjnymi podejściami do zintegrowanego planowania miejskiego. 

Peer Learning Plan homepage 01

 

  

Tu możesz pobrać plan działań peer-learningowych projektu MULTIPLY (wersja angielska).