grafika2Najnowsza publikacja pt. „Zintegrowane planowanie – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” jest wynikiem wymiany doświadczeń w ramach projektu oraz podsumowaniem najciekawszych i wartych przedstawienia dobrych praktyk z miast w niego zaangażowanych. Przedstawione w poradniku przykłady dotyczą różnych zagadnień, począwszy od planowania i finansowania działań, po komunikację z mieszkańcami.

grafika konferencjaW dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju pt. „Energia dla niezależności – 2050”. Celem obrad podczas wydarzenia było wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Konferencja miała również na celu dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną Państwa do roku 2050 i aktualizacją Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030, która planowana jest na rok 2023.

M1Przedstawicielki PNEC wzięły udział w Światowym Forum Miast, które miało miejsce w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022 roku. Wydarzenie było doskonałą okazją do zapoznania się z potrzebami i kierunkami rozwoju miast, szczególnie biorąc pod uwagę główny cele naszej organizacji, jakimi są aspekty związane ze zmianą klimatu i potrzebą ochrony środowiska. Aktywne uczestnictwo w Ścieżce Europejskiej, poświęconej sprawiedliwej transformacji miast w kontekście globalnych wyzwań, umożliwiło przedstawienie efektów prac i dobrych praktyk zdobytych podczas realizacji trzyletniego projektu MULTIPLY, którego tematyka doskonale wpisała się w założenia WUF11. Wypracowane i sprawdzone rozwiązania, gotowe do wdrożenia w innych miastach dotarły dzięki temu do szerszej społeczności.  Wydarzenie pozwoliło utwierdzić się w tym, jak ważne jest zintegrowane planowanie, uwzględniające aspekty energetyki, transportu i przyjaznej przestrzeni publicznej. Również uczestnictwo w innych licznych panelach dyskusyjnych, wykładach, czy wartościowych warsztatach, wśród których znalazły się także te organizowane przy współpracy z Ambasadą Duńską, dały możliwość poszerzenia wiedzy i zyskania nowych perspektyw do dalszego działania.

r 1Zintegrowane lokalne działania dla energii i klimatu były tematem spotkania, które odbyło się 23-24 czerwca w Mińsku Mazowieckim. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, a także wysłuchać ekspertów. Część wydarzenia stanowiła także wizyta studyjna, w trakcie której odwiedzono interesujące z perspektywy zarządzania energią i klimatem obiekty w Mińsku Mazowieckim.

Thursday15Na przełomie maja i czerwca 2022 r. partnerzy projektu MULTIPLY wraz z przedstawicielami miast uczestniczących w projekcie spotkali się w Helsingborgu w Szwecji. 31 maja przedstawiciele organizacji partnerskich projektu uczestniczyli w ostatnim spotkaniu, podsumowującym rezultaty wypracowane w projekcie MULTIPLY, a następnie wzięli udział w konferencji Urban Future i poprowadzili specjalną sesję poświęconą zintegrowanemu planowaniu miejskiemu, co jednocześnie było możliwością zapoznania szerokiej grupy odbiorców z wynikami prac ostatnich lat nad projektem MULTIPLY.

JadwisinotwarciePonad 60 przedstawicieli miast i gmin spotkało się 19 i 20 maja br. w Jadwisinie podczas seminarium „Inkluzywna transformacja energetyczna i ochrona klimatu w miastach i gminach”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ekspertów, m.in. z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, oraz debaty dotyczącej planowania dalszego rozwoju miast i gmin w kontekście nowych wyzwań energetycznych, geopolitycznych i społecznych, a także wziąć udział w sesjach dobrych praktyk, przeprowadzonych w małych grupach.

Podczas uroczystego otwarcia wydarzenia Artur Borkowski – burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Leszek Drogosz – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, podkreślali, jak ważne są działania na rzecz ochrony klimatu mimo pojawiających się trudnych okoliczności.  Anna Jaskuła – dyrektor biura Stowarzyszenia rozpoczęła pierwszą część seminarium, która dotyczyła zrównoważonego zarządzania miastem w kontekście nowych wyzwań energetycznych i społecznych.

GrodziskMaz parkingladRozbudowa infrastruktury parkingowej P+R ma zachęcić część kierowców do rezygnacji z podróżowania indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego. Ambicją władz jest ograniczenie najmniej korzystnego dla funkcjonowania miasta sposobu podróżowania. Mniej samochodów w centrum oznacza mniejsze korki, mniejszą emisję spalin oraz mniej smogu zimą.

minsk 1Zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne jest jednym z kluczowych aspektów pozwalających na optymalne funkcjonowanie samorządów lokalnych. Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wprowadzanie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), w którym mieszkańcy w głosowaniu powszechnym decydują o działaniach samorządów związanych z realizowaniem inwestycji na danym obszarze. Innym tego typu narzędziem jest tzw. inicjatywa lokalna, w ramach której grupy nieformalne mogą zgłaszać pomysły na projekty z wkładem rzeczowym lub finansowym mieszkańców.

Ostroleka rower 2Ostrołęka dba o to, żeby mieszkańcy nie musieli przemieszczać się samochodami, ale mogli wybrać na środek transportu rower, zarówno prywatny jak i miejski. Miejska infrastruktura rowerowa wzbogaciła się o cztery kolejne stacje naprawcze. Nowe obiekty znajdują się przy stacjach wypożyczalni rowerów miejskich. Każda ze stacji wyposażona jest w narzędzia i akcesoria umożliwiające bieżącą konserwację jednośladów. Na miejscu dostępne są: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz nastawny, dwa klucze płaskie, zestaw imbusów oraz dwie łyżki do opon z rdzeniem stalowym. Niezwykle przydatnym i praktycznym elementem jest przede wszystkim stacjonarna pompka ręczna z tłokiem i manometrem.

industry g0879126be 1280Planowanie miejskie dostarcza odpowiedzi na pytania, dotyczące funkcjonowania społeczności na danym obszarze, co wiąże się z wieloma wyzwaniami o złożonym, wieloaspektowym charakterze. Bezwzględna potrzeba jednoczesnego zaspokojenia różnych potrzeb mieszkańców stwarza pole do rywalizacji o przestrzeń i środki, co jest niekorzystne z punktu widzenia użytkownika.  Z tego też powodu radzenie sobie z wyzwaniami w sposób sektorowy nie jest efektywne, a można nawet stwierdzić, że niemożliwe ze względu na złożoność powiązań między nimi. Odpowiedzią na te problemy jest współpraca pomiędzy poszczególnymi sektorami w celu wypracowania maksymalnych korzyści. Działania takie określa się mianem zintegrowanego planowania miejskiego.