Jednym z najważniejszych zadań w projekcie jest opracowanie zintegrowanych planów energetycznych, obejmujących działania z obszaru zarządzania transportem, energią i planowania przestrzennego. Do ich opracowania przystąpiły 24 miasta zaangażowane i niektóre miasta prekursorzy, którzy pracują nad optymalnymi scenariuszami poprawy efektywności energetycznej w mieście lub dzielnicy, które uwzględnią w swoich planach.

Zintegrowane plany energetyczne bazują na celach i wytycznych przygotowanych dla Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) opracowywanych przez sygnatariuszy międzynarodowego Porozumienia Burmistrzów. Plany obejmują długoterminową wizję dalszego zintegrowanego rozwoju miasta, konkretne działania w obszarze energii, transportu i mobilności oraz planowania przestrzennego prowadzące do ogólnej poprawy efektywności energetycznej, realistyczne strategie finansowania, zarządzania realizacją planu i komunikacji. Ta ostatnia ma umożliwić promocję planu wśród lokalnych interesariuszy i włączenie ich w jego realizację.

Aby wesprzeć miasta w opracowaniu konsorcjum projektu przygotowało specjalny szablon w Wordzie (do sporządzenia części opisowych) oraz w Excelu (do wprowadzania i analizy danych liczbowych). Część opisowa zawiera opis ogólnej wizji, planowanych działań, budżet i ww. strategie. Plik w Excelu został zaprojektowany w taki sposób, aby  wyliczać redukcję emisji CO2eq i oszczędności energii. Można go także wykorzystać do celów monitoringowych.

Szablon do sporządzania zintegrowanych planów energetycznych ma pomóc w osiągnięciu następujących celów:

  • pokazanie, ile energii zostało zużyte w roku bazowym,
  • pokazanie, ile energii zostanie zaoszczędzone w wyniku realizacji zaproponowanych działań,
  • pokazanie, ile energii zostało faktycznie zaoszczędzone (system monitoringu) .

 template energyplan

 

 

 

Tu możesz pobrać szablon WORD dla planu (wersja angielska)

Tu możesz pobrać szablon EXCEL dla planu (wersja polska)