Celem projektu MULTIPLY jest zachęcenie władz lokalnych do wdrażania zintegrowanego planowania miejskiego na swoich obszarach poprzez włączenie ich w dedykowany program współpracy i wymiany wiedzy (peer-to-peer learning). W jego ramach przedstawiciele miast i gmin będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i dyskutować, w jaki sposób łączyć rozwiązania z zakresu zrównoważonego transportu, zarządzania energią i planowania przestrzennego, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla klimatu i komfortowymi do życia.

Miasta biorące udział w programie zostaną wyłonione w ramach krajowych konkursów. Dzięki nim dotrzemy do miast prekursorów, mających już doświadczenie w obszarze planowania zintegrowanego oraz miast zaangażowanych, mających ambicję, aby rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony i zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej. W ramach ww. programu będą one budować wiedzę i kompetencje umożliwiające efektywne planowanie, finansowanie i wdrażanie transformacji energetycznej, a także informowanie o niej społeczeństwa.

Program współpracy i wymiany wiedzy przewiduje organizację ukierunkowanych warsztatów, spotkań i wizyt studyjnych odpowiadających konkretnym potrzebom zaangażowanych miast. Dysponując nowymi umiejętnościami 24 miasta zaangażowane opracują plany na rzecz efektywnego energetycznie rozwoju wybranego obszaru. Wsparcia w tym ambitnym zadaniu udzielą im miasta prekursorzy i partnerzy projektu.

Zdobyta w ramach projektu wiedza, a także opracowane w jego ramach materiały i wytyczne, będą udostępniane na tej stronie internetowej, aby zwiększyć liczbę europejskich miast realizujących projekty z zakresu zintegrowanej urbanistyki mające na celu poprawę efektywności energetycznej i jakości życia mieszkańców.