Het doel van MULTIPLY is het stimuleren van gemeentes tot het ontwikkelen van geïntegreerde stedenbouwkundige en planologische maatregelen door middel van een peer-to-peer programma. In dit programma delen gemeenten ervaringen in het combineren van duurzame mobiliteit, energie en ruimtelijke planning.

De deelnemers aan het programma komen uit een nationale prijsvraag, waaruit voorlopers (steden met ervaring in duurzame geïntegreerde planning) en betrokken steden (met de ambitie om geïntegreerde planning te gebruiken als middel naar klimaatneutraliteit) worden geselecteerd. Zowel politici, PR-medewerkers en planners van de geselecteerde steden zullen deelnemen aan het programma.

De uitkomsten van het project zullen door het consortium worden gepubliceerd om de ontwikkeling van geïntegreerde ruimtelijke planning voor duurzaamheid in verdere EU-gemeenten te stimuleren.