Målet med MULTIPLY är att uppmuntra kommuner att implementera klimatomställning genom integrerad stadsplanering på stadsdelsnivå eller i en mindre ort genom att engagera nyckelpersoner i ett nätverksutbyte. Där ska det finnas möjlighet att dela erfarenheter och diskutera hur man kan kombinera mobilitet, energi och markanvändning på ett hållbart sätt för att få städer att bli klimatneutrala och goda livsmiljöer.

För att välja ut städer till nätverket kommer nationella urvalsprocesser att genomföras. Genom dem kommer man att välja ut föregångarkommuner som redan har viss erfarenhet av att arbeta med klimatomställning genom integrerad stadsplanering, och nätverkskommuner som har ambitioner att utvecklas mot klimatneutralitet på ett mer hållbart sätt. De utvalda kommunerna kommer att delta i ett nätverksutbyte som ska öka kunskapen hos kommunala politiker och tjänstemän att effektivt planera, finansiera, kommunicera och genomföra klimatomställningen.

Nätverket planerar att genomföra riktade workshops och utbyten som hanterar specifika behov hos de utvalda kommunerna. Totalt kommer de 24 följarkommunerna att utveckla omfattande planer för klimatomställning för en stadsdel i deras kommun, med stöttning av föregångarkommuner och projektpartner.

Kunskap som erhålls inom projektet samt allt material och guider som produceras kommer att spridas brett av konsortiet för att multiplicera (”multiply”) antalet kommuner i EU som initierar integrerad stadsplanering för förbättrad energieffektivitet och livskvalitet.