Vilka är föregångare?

Föregångare är de kommuner som redan har testat och infört integrerade lösningar, antingen på kommunal eller stadsdelsnivå, och som har intressanta erfarenheter och resultat att dela med sig av. Med integrerade lösningar menar vi lösningar som kombinerar delar av:

  • hållbar energiplanering (till exempel genomförande av lokala föreskrifter som stöder energieffektivt byggande och utveckling av förnybara energikällor, omfattande renoveringsprogram)
  • hållbara transporter och mobilitet (till exempel genomförande av lösningar som reducerar motoriserad individuell trafik, utveckling av cykelinfrastruktur)
  • hållbar planering av markanvändning (till exempel utveckling av blå och grön infrastruktur, säkerställd tillgång till varor/tjänster för dagliga behov som matbutik och apotek) för att nå det övergripande målet om energieffektivitet och skapa en levande plats för medborgarna.

Vad förväntar vi oss av föregångare?

  • Att delta i nätverket och dela sin kompetens och erfarenhet med nätverkskommuner som är villiga att följa deras exempel
  • Att hjälpa oss att samla lösningar och riktlinjer för klimatomställning genom integrerad stadsplanering som kan användas av andra städer som är villiga att bidra till den europeiska energiomställningen