En av nyckelkomponenterna i projektet är nätverksutbytet bland de deltagande kommunerna.

Vad är nätverksutbytet och vad är fördelarna?

Nätverkslärande innebär en direkt kommunikation mellan minst två parter. Det skapar ömsesidiga fördelar eftersom båda sidor kan lära sig av varandra. MULTIPLY:s nätverk handlar om att städer lär sig av varandra – främst att nätverkskommuner som lär sig av föregångare, men även tvärtom. Lärandet handlar om direkt kommunikation, möten, studieresor etc. som möjliggör utbyte av kunskap, erfarenhet och bra/bästa praxis.

Fördelarna med denna typ av lärande för städer är att intresserad personal kan medverka, möjligheten att lära sig av verkliga exempel och ett direkt utbyte av erfarenheter. På så sätt kan alla dra nytta av att diskutera sina genomförda och planerade åtgärder, som är kopplade till gemensamma problem, och hitta nya idéer att genomföra.

Nätverksutbyte inom MULTIPLY

MULTIPLY har sex nationella nätverk, ett per partnerland, samt ett internationellt via den stora europiska konferensen.

Det är planerat att nätverkskommuner och föregångare deltar tillsammans i alla nätverksutbyten. Utbytena kommer att äga rum i:

 • föregångarkommuner - varje stad är värd för två möten med de andra utvalda städerna i sitt land
 • staden som tilldelas hederspris - som är värd för ett möte för alla andra städer i landet,
 • en av nätverkskommunerna - som är värd för ett möte för alla andra nätverkskommuner i landet.

Den stora europeiska konferensen kommer att hållas i en av föregångarkommunerna i slutet av nätverksutbytet (2020).

Planerade utbyten kommer att rikta sig till olika kommunala tjänstemän liksom politiker och fokusera på olika ämnen:

 TemaInnehållMålgrupp
Politiskt ledarskap
 • argument för sektorsintegrerad klimatomställning
 • skapa politiskt engagemang
 • hitta finansiering
 • beslutsfattare
 • förtroendevalda
 • politiker
Planering och måluppfyllelse
 • tekniska aspekter
 • sektorsintegrering
 • expertgranskning av energiplaner
 • måluppföljning
 • planarkitekter
 • hållbarhetssamordnare 
 • energisamordnare
Medborgar-engagemang
 • kommunikationsstrategier och moderna kommunikationsverktyg
 • deltagarmetoder
 • expertgranskning av kommunikationsstrategier
 • kommunikationsexperter
 • deltagandeexperter
Öppet
 •  bestäms av nätverket
 •  alla
 Europeiskt utbyte
 • internationellt utbyte
 • innovativa planeringsåtgärder
 • utmaningar och framgångar kring integrerad energiplanering
 •  alla