MULTIPLY-projektet genomförs av ett konsortium med sju partner från sju europeiska länder med stor erfarenhet inom energieffektivitet och hållbar stadsplanering. Vi är alla dedikerade till att arbeta för en mer hållbar framtid för alla europeiska medborgare och MULTIPLY-projektet ska hjälpa oss att uppnå detta. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter. Om du har några frågor angående projektet och dess koncept - kontakta oss gärna!

 

Deutsche Umwelthilfe e. V. (Tyskland) – projektkoordinator

logo duDeutsche Umwelthilfe e. V. grundades 1975 och är en politiskt oberoende organisation som främjar skydd av miljö, natur och konsumenter på nationell och europeisk nivå. Den förespråkar hållbar livsstil och ekonomiska system som respekterar miljögränserna. Arbetet är ett viktigt bidrag för att se till att nuvarande och kommande generationer har chans att leva ett meningsfullt liv i en bevarad miljö. DUH:s avdelning för kommunalt miljöskydd stöder städer och kommunala företag i klimatskydd och att upprätthålla biologisk mångfald genom rikstäckande tävlingar, kampanjer, konsultation och undersökningar. DUH:s kampanj för miljörättvisa i kommunerna främjar socialt och ekologiskt tänkande och att agera på lokal nivå.

Hemsida: www.duh.de

Kontakt: Rupert Wronski, projektledare Municipal Climate Protection, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Association of Municipalities Polish Network “Energie Cités” (Polen)

logo pnecAssociation of Municipalities Polish Network "Energie Cités" (PNEC) är en icke-statlig organisation som stöder hållbar energiplanering och dess genomförande på lokal nivå. PNEC har sedan 1994 främjat energieffektivitet och användning av förnybara energikällor, genomfört projekt som stöder hållbar energiutveckling i polska kommuner och organiserat konferenser, seminarier, workshops och studiebesök om energirelaterade frågor.

Hemsida: www.pnec.org.pl

Kontakt: Patrycja Płonka, Tomasz Pawelec, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Energiaklub (Ungern)

logo eneEnergiaklub grundades år 1990. Numera är det en ledande "think and do"-organisation inom hållbar energi och är den enda icke-statliga organisationen i Ungern vars arbete är inriktat uteslutande på energifrågor. Bland annat utför Energiaklub forskningsprojekt, tillhandahåller utbildningar, genomför kommunikationskampanjer och stöder journalister med information. Energiaklub arbetar nära kommuner med olika projekt, till exempel förberedelse av klimat- och energiplaner (SECAP).

Hemsida: www.energiaklub.hu

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Legambiente Associazione (Italien)

logo legLegambiente är en italiensk ideell organisation grundad 1980. Det är den största och mest framträdande miljöorganisationen i Italien med två huvudkontor i Rom och Milano, 20 regionala kontor och mer än 600 lokala grupper av volontärer. Legambiente är en självständig rörelse utan koppling till något italienskt parti eller institution. Den stöds av mer än 115 000 medlemmar, bidragsgivare samt av projekt och företag som sympatiserar med organisationens principer. Legambiente agerar på lokal, nationell och EU-nivå för hållbar utveckling, grön ekonomi samt minskning av klimatförändringarna. De arbetar tillsammans med konsumentorganisationer, privata företag, fackföreningar och beslutsfattare för att finna en gemensam väg mot en hållbar ekonomi och ett hållbart sätt att leva.

Hemsida: www.legambiente.it

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Climate Alliance Austria (Österrike)

logo caClimate Alliance är det största kommunala klimatskyddsnätverket i Europa och är verksamt i 25 europeiska länder. Samhällen, skolor och företag bygger ett partnerskap med inhemska organisationer i Amazonas. Målet för Climate Alliance är minskning av klimatskadliga utsläpp och att skydda av regnskogen. Med deltagande av mer än 900 samhällen är över 700 företag och 350 skolor i Österrike är detta en av de största nationella organisationerna i Climate Alliance.

Hemsida: www.klimabuendnis.at

Kontakt: Friedrich Hofer, e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Jaume Vidal, e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

IVL Svenska Miljöinstitutet (Sverige)

logo ivl

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt med syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor. I dag är IVL ett miljöinstitut som fokuserar på långt mycket mer än så. Gemensamt för alla IVL:s uppdrag är ett samspel mellan såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv.

På IVL arbetar 300 ingenjörer, beteendevetare, kemister, marinbiologer, geologer, statsvetare, journalister, affärsutvecklare och ekonomer med fleraSpecialistkompetensen är stark – nästan en tredjedel av de anställda har doktorerat.

IVL:s kärnvärden är trovärdighet, framsynthet och helhetsyn. Visionen är ett hållbart samhälle. IVL driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

Hemsida: www.ivl.se

Kontakt: Jeanette Green, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Posad B.V. (Nederländerna)

logo posadPosadMaxwan är stadsplanerare som tror på friska, hållbara, smarta städer. Fler och fler människor flyttar till städer, även när städerna står inför stora utmaningar som gäller klimat, mobilitet, hälsa och inkludering. Det är ett komplext pussel som kräver nya rumsliga lösningar. PosadMaxwan identifierar viktiga, brådskande uppdrag och ställer relevanta frågor. Deras kunder är öppna för att utforska nya vägar och nyfikna på innovativa, okonventionella idéer. PosadMaxwan hjälper dem genom att visa hur en ren och hälsosam stad ser ut och vad vi kan göra för att röra oss mot det målet genom forskning, strategier, design och genomförande.

Hemsida: www.posadmaxwan.nl

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Generation.Energy (Nederländerna)

logo GenerationEnergy

Hemsida: generation.energy

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.