Kim są miasta zaangażowane?

Miasta zaangażowane to te, które mają ambicję i potencjał realizacji nowych projektów z zakresu zintegrowanej urbanistyki, wspierających poprawę efektywności energetycznej miasta lub jego wybranych dzielnic, lecz nie mają jeszcze takich doświadczeń, skupiwszy się do tej pory na rozwiązaniach bardziej rozproszonych. Mają już jasną wizję tego, jak chcą się rozwijać w długim terminie lecz potrzebują dodatkowej wiedzy i umiejętności, aby planować i wdrażać skoordynowane środki efektywności energetycznej. Są zainteresowani wiedzą i doświadczeniami miast prekursorów i przetestowaniem u siebie ich lub zaplanowaniem własnych zintegrowanych rozwiązań.

Jaka jest rola miast zaangażowanych?

  • Udział w programie wymiany wiedzy i doświadczeń i zapoznanie się z doświadczeniami i dobrymi praktykami miast prekursorów  z zakresu zintegrowanej urbanistyki
  • Udział w planowanych warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu  
  • Opracowanie kompleksowych planów energetycznych wspierających poprawę efektywności energetycznej miasta lub jego wybranego obszaru
  • Dzielenie się własnymi doświadczeniami i know-how z zakresu zrównoważonego transportu, zarządzania energią i planowania przestrzennego
  • Zaangażowanie się w wymianę także z innymi miastami  zaangażowanymi w celu osiągnięcia dodatkowych, wzajemnych korzyści

Poznaj nasze miasta zaangażowane!

W projekt bezpośrednio zaangażowane są miasta z 7 europejskich krajów, które wymieniają się wiedzą i doświadczeniami oraz uczestniczą w dedykowanych szkoleniach i wizytach studyjnych. W Polsce miastami zaangażowanymi są:

Możesz lepiej poznać nasze miasta zaangażowane klikając na mapę i rozpocznij podróż po Europie zapoznając się z ich sylwetkami i dobrymi praktykami.