W ramach projektu zaplanowaliśmy wiele ciekawych wydarzeń dających okazję do zgłębienia wiedzy na temat zintegrowanego planowania miejskiego oraz nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi europejskimi władzami lokalnymi dążącymi do tego, by rozwijać się w sposób zrównoważony i przyjazny dla klimatu. W ich trakcie będzie można nie tylko wysłuchać inspirujących prezentacji, ale i omówić swoje doświadczenia, pomysły i plany z przedstawicielami innych miast aktywnie działających w obszarze zrównoważonego transportu, zarządzania energią i planowania przestrzennego. Najważniejsze wydarzenia zaplanowane podczas realizacji projektu to m.in.:

  • spotkania partnerów projektu, podczas których będą oni wymieniać się informacjami na temat postępów w realizacji projektu w swoich krajach, wnioskami ze zrealizowanych działań oraz planować dalsze zadania,
  • krajowe ceremonie wręczenia nagród dla miast prekursorów i miast zaangażowanych wybranych do programu współpracy i wymiany doświadczeń,
  • warsztaty tematyczne dla przedstawicieli miast (lokalnych decydentów, pracowników działów odpowiedzialnych za energię, transport i planowanie przestrzenne oraz pracowników działów odpowiedzialnych za komunikację i PR),
  • wizyty studyjne w miastach prekursorach,
  • międzynarodowa konferencja pn. Big European Exchange.