Krajowe ceremonie wręczenia nagród dla miast prekursorów i miast zaangażowanych.

Wydarzenia te były okazją do nagrodzenia zwycięzców konkursu i promowania ich osiągnięć w dziedzinie zintegrowanej urbanistyki. W ten sposób projekt MULTIPLY i jego dalsze działania zyskają również dodatkowe uznanie.

Wizyty studyjne w miastach prekursorach i warsztaty tematyczne

Podczas wizyt w miastach prekursorach pracownicy miast zaangażowanych poznają modelowe rozwiązania w zakresie zintegrowanego planowania miejskiego i uczestniczą w intensywnej wymianie z doświadczonymi pracownikami. Każda z wizyt będzie skierowana do jednej z naszych trzech głównych grup docelowych.

  • Decydenci polityczni - zakres tematyczny: narzędzia finansowe i komunikacja dot. projektów w obszarze efektywności energetycznej.
  • Pracownicy zajmujący się planowaniem technicznym - zakres tematyczny: szczegóły techniczne koncepcji zintegrowanych rejonów energetycznych, energooszczędne budynki, systemy transportowe i planowanie przestrzenne, integracja międzysektorowa.
  • Pracownicy działu komunikacji i PR - poruszane tematy: skuteczne strategie komunikacyjne, podejścia do planowania partycypacyjnego.

Specjalnie dostosowane warsztaty dla kluczowych interesariuszy w zakresie planowania miejskiego

Warsztaty pomogą przekazać wiedzę na temat projektów miast prekursorskich i planów energetycznych miast zaangażowanych, jak również rozpowszechnić informacje na temat zintegrowanego planowania miejskiego. Wzmocnią one pozycję władz miejskich i zachęcą do mnożenia energooszczędnych dzielnic w całej Europie.