Nationella evenemang

Genomförda: 

 

18–19 mars 2020, digital workshop: Integrerad energi, mobilitet och markanvändning

14 maj 2020, digital workshop: Finansiering

19 maj 2020, digital workshop: Mål

27 maj 2020, digital workshop: Samverkan, kommunikation och medborgardialog

28 maj 2020, digital workshop: Integrerad energi med PosadMaxwan och Generation.Energy, del 1

11 och 17 juni 2020, digital workshop: Integrerad energi med PosadMaxwan och Generation.Energy, del 2 (tre städer per tillfälle)

 

Planerade:

September 2020 workshop i Umeå

På dessa ceremonier delas pris ut till föregångarkommunerna för att uppmuntra deras framgångar inom stadsplanering för klimatomställning.

Det var planerad att alla kommunerna skulle besöka de tre föregångskommunerna men på grund av covid-19 fick vi tänka om. Varje föregångskommun kommer istället att få möjligheten att presentera sina stadsdelar virtuellt. 

Varje besök kommer att rikta sig och sitt innehåll mot en av våra tre huvudmålgrupper:

  • Beslutsfattare: Finansiella verktyg och politisk kommunikation för klimatomställningsprojekt
  • Stadsplanerare: Tekniska detaljer om klimatomställningsprojekt, energieffektiva byggnader, sektorsövergripande integration, transportsystem och planering för markanvändning
  • Kommunikatörer: Effektiva kommunikationsstrategier, metoder för ökat deltagande.

The workshops will help to pass on knowledge about forerunner cities projects and committed cities Energy Plans, as well as to spread information about integrated urban planning. They will empower municipal authorities and encourage the multiplication of energy efficient districts across Europe.