Det var planerad att alla kommunerna skulle besöka de tre föregångskommunerna men på grund av covid-19 fick vi tänka om. Varje föregångskommun kommer istället att få möjligheten att presentera sina stadsdelar virtuellt. 

Varje besök kommer att rikta sig och sitt innehåll mot en av våra tre huvudmålgrupper:

  • Beslutsfattare: Finansiella verktyg och politisk kommunikation för klimatomställningsprojekt
  • Stadsplanerare: Tekniska detaljer om klimatomställningsprojekt, energieffektiva byggnader, sektorsövergripande integration, transportsystem och planering för markanvändning
  • Kommunikatörer: Effektiva kommunikationsstrategier, metoder för ökat deltagande.