Vi har nu lanserat en urvalsprocess för föregångar- och nätverkskommuner som vill delta i och dra nytta av vårt nätverk för kommuner kring integrerad klimatomställning för stadsdelar. Föregångarkommuner är de som redan har viss erfarenhet av klimatomställning med integrerad stadsplanering på stadsdelsnivå och som vill dela med sig av sina innovativa lösningar till andra europeiska städer och kommuner. Nätverkskommuner är de som ännu inte än har erfarenhet men vill utveckla sig genom att integrera hållbar mobilitet, energi och fysisk planering. Alla kommer kunna dra nytta av detta utbyte genom att få kunskap om hur framtida åtgärder kan implementeras lokalt, men också för att hitta långsiktiga visioner för stadsutveckling. Om ni är intresserade att delta i MULTIPLY-nätverket, antingen som föregångare eller som nätverkare, så hittar ni mer information här (https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/hallbart-samhallsbyggande/europeiskt-natverk-for-stadsdelar-bidrar-till-klimatomstallningen.html).