1 december 2018 startade officiellt MULTIPLY med målet att uppmuntra kommuner att vara med i ett nätverk för att arbeta med klimatomställning genom integrerad stadsplanering på stadsdelsnivå.

Under de kommande månaderna planerar vi att organisera en urvalsprocess för föregångar- och nätverkskommuner. Nätverkskommunerna ska få lära sig mer om hur man genomför klimatomställning genom integrerade lösningar för mobilitet, energi och markanvändning, vilket bidrar till att utnyttja hela stadsdelens energibesparingspotential samtidigt som man får en god livsmiljö. Som ett resultat av nätverksutbytet kommer nätverkskommunerna att utveckla planer för energieffektivisering och klimatomställning av en stadsdel i sin kommun. Erfarenheterna från MULTIPLY kommer även att sprida sig i större utsträckning (bland annat i form av en europeisk guidebok om klimatomställning genom integrerad stadsplanering) för att uppmuntra andra kommuner i EU att följa efter och vidta åtgärder.