Konsorcjum projektu spotyka się regularnie, aby omówić postępy w jego realizacji, aktualne i nadchodzące zadania, wymienić się doświadczeniami dotyczącymi napotkanych wyzwań i ich możliwych rozwiązań, a także podzielić się sukcesami. W trakcie projeku odbyły się następujące spotkania:

 

  • 1. spotkanie w Radolfzell (24-25.01.2019): spotkanie dało partnerom możliwość, aby się lepiej poznać i wspólnie zastanowić, w jaki sposób zachęcić europejskie gminy do przyjęcia bardziej zintegrowanego podejścia do planowania swojego dalszego rozwoju. Rozmawiali też, jak zorganizować konkurs pozwalający wyłonić miasta, które wezmą udział w programie wymiany doświadczeń, a także jak dotrzeć do jak najszerszej grupy zainteresowanych samorządów.
  • 2. spotkanie w Krakowie (30.09-01.10.2019): w jego trakcie partnerzy podzielili się wynikami krajowych konkursów dla miast, jak również rozpoczęli pracę nad koncepcją programów wymiany wiedzy i doświadczeń (tzw. peer-learning plan), które pozwolą zapewnić efektywną, interesującą dla uczestników i interaktywną wymianę między zaangażowanymi miastami. Oprócz tego konsorcjum wzięło udział w warsztatach dotyczących rozpowszechnienia rezultatów projektu, podczas których dyskutowali, które przyszłe rezultaty i materiały opracowane w ramach projektu są szczególnie warte rozpowszechnienia wśród różnych grup docelowych.
  • 3. spotkanie on-line (13.03.2020): od spotkania w Krakowie sytuacja na świecie znacznie się zmieniła i zamiast w malowniczym Grazie konsorcjum musiało spotkać się wirtualnie. Mimo trudności, udało się przedyskutować wszystkie istotne kwestie: krajowe programy wymiany wiedzy i doświadczeń, najważniejsze wnioski z 1 tury warsztatów dla miast, a także założenia zintegrowanych planów energetycznych, jakie opracowują wszystkie miasta zaangażowane. Uczestnicy wzięli też udział w testowych, interaktywnych warsztatach dla miejskich energetyków, planistów i osób odpowiedzialnych za kwestie transportowe, które następnie zostaną zorganizowane w poszczególnych krajach we współpracy z PosadMaxwan i GE, holenderskimi ekspertami.
  • 4. spotkanie on-line (14-15.10.2020): coraz bardziej doświadczeni w korzystaniu z różnych narzędzi wspierających organizację warsztatów on-line i zapewnienie interakcji pomiędzy ich uczestnikami, partnerzy zastanawiali się, jak efektywnie rozpowszechnić wśród europejskich samorządów opracowywane w ramach projektu krajowe i europejskie wytyczne dotyczące zintegrowanego planowania, jak uzyskać jak najlepszy efekt z realizowanych krajowych programów wymiany wiedzy i doświadczeń dla miast, jak wesprzeć miasta zaangażowane w opracowaniu zintegrowanych planów energetycznych, a także jak zapewnić w tych trudnych czasach możliwie efektywną wymianę także na poziomie europejskim.
  • 5. spotkanie on-line (21.05.2021): spotkanie koncentrowało się na omówieniu doświadczeń i opinii partnerów projektu, a także zaangażowanych miast, dotyczących dotychczasowych spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach krajowych programów wymiany i doświadczeń, a także omówieniu stanu prac nad europejskimi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi zintegrowanego planowania oraz lokalnymi zintegrowanymi planami energetycznymi. Konsorcjum zaczęło też planować europejską konferencję, która – miejmy nadzieję – pozwoli się ostatni raz spotkać osobiście, zarówno partnerom projektu, jak i przedstawicielom miast.
  • 6. spotkanie online (6.03.2022): przedostatnie spotkanie partnerów również przebiegło online, ale było równie efektywne, co wydarzenia na żywo. Partnerzy uzgodnili najważniejsze zadania do wykonania przez ostatnie miesiące projektu, począwszy od efektywnego rozpowszechniania rezultatów, poprzez wytyczne dotyczące zintegrowanego planowania miejskiego, a na ocenie wpływu opracowanych Planów Energetycznych kończąc.
  • 7. spotkanie (31.05.2022): prawie wszyscy członkowie konsorcjum, z wyjątkiem włoskich partnerów, spotkali się w Helsingborgu na ostatnim spotkaniu partnerów w projekcie MULTIPLY. Po ponad dwóch latach spotkań za pośrednictwem narzędzi online wszyscy mogli się spotkać na żywo, aby podsumować ponad 3 lata wspólnych działań na rzecz zrównoważonego planowania miejskiego. Spotkanie, które odbyło się w tym szwedzkim miasteczku było połączone z międzynarodową konferencja Urban Future. Wzięli w niej udział samorządowcy, lokalni liderzy, urbaniści i naukowcy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z podnoszeniem jakości życia w miastach i przedstawiali perspektywę innowacji społecznych w ich transformacji. Efekty kształtowania przestrzeni miejskiej z udziałem mieszkańców w Miasto Mińsk Mazowiecki zaprezentowała wiceburmistrz Eliza Bujalska podczas jednej z sesji, poświęconej projektowi MULTIPLY.